Kontroler jakości

    Opis stanowiska:

 • pomiary oraz ocena wizualna wyrobów,
 • prowadzenie zapisów jakościowych,
 • kwalifikacje oraz uwalnianie procesów,
 • udział w procesie reklamacyjnym,
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań jakościowych.


    Wymagania:

 • doświadczenie w firmie produkcyjnej – przetwórstwo metali mile widziane,
 • umiejętność wykonywania pomiarów podstawowymi urządzeniami pomiarowymi,
 • preferowane wykształcenie techniczne,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy w zespole,
 • znajomość rysunku technicznego oraz zasad nadzoru procesu produkcji,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z wymaganiami zawartymi w rodzinie norm ISO,
 • podstawowa znajomość i umiejętność praktycznego stosowania narzędzi jakościowych: 8D, 5S, FMEA,
 • obsługa komputera,
 • spostrzegawczość oraz dokładność,
 • gotowość podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym.


    Oferujemy:

 • pracę w Firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagradzania.